ทั้งหมด 4 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเท่าเทียม ในการเข้าถึงบริการ ร้อยละเด็ก 6-12 ปี ได้รับการตรวจช่องปาก อ.เกาะยาว (จ.พังงา)

X̅ อำเภอ= 86.417150250000 | SD อำเภอ =4.075282552883
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลเกาะยาวชัยพัฒน์(404/449)*10089.977728000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะยาวใหญ่(253/282)*10089.716312000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรุใน(409/486)*10084.156379000000
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโล๊ะโป๊ะ(63/77)*10081.818182000000