ทั้งหมด 10 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเท่าเทียม ในการเข้าถึงบริการ อัตรานักเรียนได้รับการคัดกรองภาวะโภชนาการ อ.ท้ายเหมือง (จ.พังงา)

X̅ อำเภอ= 50.938117000000 | SD อำเภอ =28.557088736693
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งดอน ตำบลบางทอง(249/247)*100100.809717000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเตย(957/1,143)*10083.727034000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอินทนิน ตำบลทุ่งมะพร้าว(71/134)*10052.985075000000
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งมะพร้าว(479/981)*10048.827727000000
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำแก่น(429/976)*10043.954918000000
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนิคมท้ายเหมือง ตำบลทุ่งมะพร้าว(58/168)*10034.523810000000
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางทอง(70/258)*10027.131783000000
8โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปกปุย ตำบลลำภี(97/624)*10015.544872000000
9โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำภี(150/0)*1000.000000000000
10โรงพยาบาลท้ายเหมืองชัยพัฒน์(16/0)*1000.000000000000