ทั้งหมด 14 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเท่าเทียม ในการเข้าถึงบริการ ร้อยละเด็ก3-5 ปีได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก อ.เมืองพังงา (จ.พังงา)

X̅ อำเภอ= 73.389203166700 | SD อำเภอ =21.359248428704
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งคาโงก(90/95)*10094.736842000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะปันหยี(17/18)*10094.444444000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเตย(87/96)*10090.625000000000
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำน้ำผุด(69/81)*10085.185185000000
5ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองพังงาโรงพยาบาลพังงา(128/155)*10082.580645000000
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะหมากน้อย(46/57)*10080.701754000000
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะไม้ไผ่(14/18)*10077.777778000000
8โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะเคี่ยม ตำบลบางเตย(80/107)*10074.766355000000
9โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองแพรก(14/19)*10073.684211000000
10โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่ากอ(48/80)*10060.000000000000
11โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตากแดด(28/70)*10040.000000000000
12โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนบปริง(28/107)*10026.168224000000
13โรงพยาบาลพังงา(0/0)*1000.000000000000
14ศูนย์สุขภาพชุมชนท้ายช้าง(0/0)*1000.000000000000