ทั้งหมด 14 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเท่าเทียม ในการเข้าถึงบริการ ร้อยละ เด็ก 9,18,30,42,60 เดือน ได้รับการคัดกรอง พัฒนาการ อ.เมืองพังงา (จ.พังงา)

X̅ อำเภอ= 83.025332500000 | SD อำเภอ =13.507527672054
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะไม้ไผ่(15/15)*100100.000000000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนบปริง(135/141)*10095.744681000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองแพรก(23/26)*10088.461538000000
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่ากอ(69/78)*10088.461538000000
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะเคี่ยม ตำบลบางเตย(103/117)*10088.034188000000
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งคาโงก(75/86)*10087.209302000000
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเตย(116/134)*10086.567164000000
8โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะหมากน้อย(59/69)*10085.507246000000
9ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองพังงาโรงพยาบาลพังงา(140/170)*10082.352941000000
10โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำน้ำผุด(92/113)*10081.415929000000
11โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตากแดด(35/61)*10057.377049000000
12โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะปันหยี(16/29)*10055.172414000000
13โรงพยาบาลพังงา(0/0)*1000.000000000000
14ศูนย์สุขภาพชุมชนท้ายช้าง(0/0)*1000.000000000000