ทั้งหมด 14 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเท่าเทียม ในการเข้าถึงบริการ ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ อ.เมืองพังงา (จ.พังงา)

X̅ อำเภอ= 78.051832333300 | SD อำเภอ =28.007357448282
#หน่วยบริการ(A/B)*Rผลงาน
1โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำน้ำผุด(10/10)*100100.000000000000
2โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งคาโงก(11/11)*100100.000000000000
3โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะไม้ไผ่(1/1)*100100.000000000000
4โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเตย(25/26)*10096.153846000000
5โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่ากอ(8/9)*10088.888889000000
6โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะปันหยี(7/8)*10087.500000000000
7โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตากแดด(5/6)*10083.333333000000
8โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะหมากน้อย(5/6)*10083.333333000000
9โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะเคี่ยม ตำบลบางเตย(9/13)*10069.230769000000
10โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนบปริง(15/22)*10068.181818000000
11ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองพังงาโรงพยาบาลพังงา(18/30)*10060.000000000000
12โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองแพรก(0/1)*1000.000000000000
13โรงพยาบาลพังงา(0/0)*1000.000000000000
14ศูนย์สุขภาพชุมชนท้ายช้าง(0/0)*1000.000000000000