ทั้งหมด 1 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเท่าเทียม ในการเข้าถึงบริการ Cluster วัยทำงาน

#จังหวัดคะแนนเต็มคะแนนที่ได้%ระดับ
1ชุมพร5.005.00100.005