ทั้งหมด 1 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเท่าเทียม ในการเข้าถึงบริการ Cluster ผู้สูงอายุ

#จังหวัดคะแนนเต็มคะแนนที่ได้%ระดับ
1พังงา5.005.00100.005