ทั้งหมด 1 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเท่าเทียม ในการเข้าถึงบริการ Cluster แม่และเด็ก

#จังหวัดคะแนนเต็มคะแนนที่ได้%ระดับ
1พังงา5.004.0080.004