ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเท่าเทียม ในการเข้าถึงบริการ อัตราคัดกรองความดันโลหิตสูง จ.พังงา

X̅ จังหวัด = 91.505276500000 | SD จังหวัด =2.564132902605
#อำเภอ(A/B)*Rผลงาน
1ตะกั่วทุ่ง(13,499/14,337)*10094.154984000000
2ท้ายเหมือง(15,487/16,620)*10093.182912000000
3คุระบุรี(7,318/7,903)*10092.597748000000
4กะปง(4,161/4,496)*10092.548932000000
5ทับปุด(7,706/8,348)*10092.309535000000
6ตะกั่วป่า(15,728/17,088)*10092.041199000000
7เมืองพังงา(12,876/14,512)*10088.726571000000
8เกาะยาว(4,177/4,830)*10086.480331000000