ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเท่าเทียม ในการเข้าถึงบริการ Cluster แม่และเด็ก

#อำเภอคะแนนเต็มคะแนนที่ได้%ระดับ
1ท่าแซะ5.003.0060.003
2ปะทิว5.003.0060.003
3หลังสวน5.003.0060.003
4ละแม5.003.0060.003
5พะโต๊ะ5.003.0060.003
6สวี5.003.0060.003
7ทุ่งตะโก5.003.0060.003
8เมืองชุมพร5.002.0040.002