ทั้งหมด 5 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเท่าเทียม ในการเข้าถึงบริการ Cluster วัยเรียน

#อำเภอคะแนนเต็มคะแนนที่ได้%ระดับ
1ละอุ่น5.002.0040.002
2กะเปอร์5.002.0040.002
3กระบุรี5.002.0040.002
4สุขสำราญ5.002.0040.002
5เมืองระนอง5.001.0020.001