ทั้งหมด 5 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเท่าเทียม ในการเข้าถึงบริการ Cluster แม่และเด็ก

#อำเภอคะแนนเต็มคะแนนที่ได้%ระดับ
1เมืองระนอง5.003.0060.003
2ละอุ่น5.003.0060.003
3กะเปอร์5.003.0060.003
4กระบุรี5.003.0060.003
5สุขสำราญ5.003.0060.003