ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเท่าเทียม ในการเข้าถึงบริการ Cluster วัยทำงาน

#อำเภอคะแนนเต็มคะแนนที่ได้%ระดับ
1กะปง5.005.00100.005
2ตะกั่วทุ่ง5.005.00100.005
3ตะกั่วป่า5.005.00100.005
4คุระบุรี5.005.00100.005
5ทับปุด5.005.00100.005
6ท้ายเหมือง5.005.00100.005
7เมืองพังงา5.004.0080.004
8เกาะยาว5.004.0080.004