ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเท่าเทียม ในการเข้าถึงบริการ Cluster วัยรุ่น

#อำเภอคะแนนเต็มคะแนนที่ได้%ระดับ
1เกาะยาว5.005.00100.005
2ตะกั่วทุ่ง5.003.0060.003
3ทับปุด5.002.0040.002
4เมืองพังงา5.001.0020.001
5กะปง5.001.0020.001
6ตะกั่วป่า5.001.0020.001
7คุระบุรี5.001.0020.001
8ท้ายเหมือง5.001.0020.001