ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเท่าเทียม ในการเข้าถึงบริการ Cluster วัยเรียน

#อำเภอคะแนนเต็มคะแนนที่ได้%ระดับ
1เกาะยาว5.004.0080.004
2เมืองพังงา5.002.0040.002
3ตะกั่วทุ่ง5.002.0040.002
4ตะกั่วป่า5.002.0040.002
5ทับปุด5.002.0040.002
6ท้ายเหมือง5.002.0040.002
7กะปง5.001.0020.001
8คุระบุรี5.001.0020.001