ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเท่าเทียม ในการเข้าถึงบริการ Cluster แม่และเด็ก

#อำเภอคะแนนเต็มคะแนนที่ได้%ระดับ
1เกาะยาว5.004.0080.004
2กะปง5.003.0060.003
3ตะกั่วป่า5.003.0060.003
4คุระบุรี5.003.0060.003
5ทับปุด5.003.0060.003
6ท้ายเหมือง5.003.0060.003
7เมืองพังงา5.002.0040.002
8ตะกั่วทุ่ง5.002.0040.002