ทั้งหมด 7 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเท่าเทียม ในการเข้าถึงบริการ Cluster สิ่งแวดล้อม

#จังหวัดคะแนนเต็มคะแนนที่ได้%ระดับ
1นครศรีธรรมราช5.001.0020.001
2กระบี่5.001.0020.001
3พังงา5.000.000.000
4ภูเก็ต5.000.000.000
5สุราษฎร์ธานี5.000.000.000
6ระนอง5.000.000.000
7ชุมพร5.000.000.000