ทั้งหมด 7 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเท่าเทียม ในการเข้าถึงบริการ Cluster ผู้สูงอายุ

#จังหวัดคะแนนเต็มคะแนนที่ได้%ระดับ
1กระบี่5.005.00100.005
2พังงา5.005.00100.005
3ระนอง5.005.00100.005
4สุราษฎร์ธานี5.004.0080.004
5ชุมพร5.004.0080.004
6นครศรีธรรมราช5.003.0060.003
7ภูเก็ต5.003.0060.003