ทั้งหมด 7 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเท่าเทียม ในการเข้าถึงบริการ Cluster วัยทำงาน

#จังหวัดคะแนนเต็มคะแนนที่ได้%ระดับ
1ภูเก็ต5.004.0080.004
2นครศรีธรรมราช5.003.0060.003
3พังงา5.003.0060.003
4สุราษฎร์ธานี5.003.0060.003
5ชุมพร5.003.0060.003
6กระบี่5.002.0040.002
7ระนอง5.002.0040.002