ทั้งหมด 6 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเท่าเทียม ในการเข้าถึงบริการ Cluster วัยรุ่น

#จังหวัดคะแนนเต็มคะแนนที่ได้%ระดับ
1ภูเก็ต5.005.00100.005
2ระนอง5.002.0040.002
3ชุมพร5.002.0040.002
4นครศรีธรรมราช5.001.0020.001
5กระบี่5.001.0020.001
6พังงา5.001.0020.001