ทั้งหมด 7 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเท่าเทียม ในการเข้าถึงบริการ Cluster วัยเรียน

#จังหวัดคะแนนเต็มคะแนนที่ได้%ระดับ
1สุราษฎร์ธานี5.004.0080.004
2ชุมพร5.004.0080.004
3นครศรีธรรมราช5.003.0060.003
4พังงา5.003.0060.003
5ภูเก็ต5.003.0060.003
6กระบี่5.002.0040.002
7ระนอง5.002.0040.002