ทั้งหมด 7 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเท่าเทียม ในการเข้าถึงบริการ Cluster แม่และเด็ก

#จังหวัดคะแนนเต็มคะแนนที่ได้%ระดับ
1กระบี่5.004.0080.004
2พังงา5.004.0080.004
3ภูเก็ต5.004.0080.004
4ชุมพร5.004.0080.004
5นครศรีธรรมราช5.003.0060.003
6สุราษฎร์ธานี5.003.0060.003
7ระนอง5.003.0060.003