ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเท่าเทียม ในการเข้าถึงบริการ

จ.ชุมพร
ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 1
#อำเภอMCHวัยเรียนวัยรุ่นวัยทำงานผู้สูงอายุสิ่งแวดล้อมค่าเฉลี่ย%ระดับ
1ทุ่งตะโก3504302.5050.003
2สวี3311402.0040.002
3ปะทิว2311401.8336.672
4พะโต๊ะ3312201.8336.672
5เมืองชุมพร2311201.5030.001
6ท่าแซะ1311301.5030.001
7หลังสวน2311201.5030.001
8ละแม2201301.3326.671

วันที่ประมวลผล :: 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561


ระดับ 5 ร้อยละ 84 ขึ้นไป | ระดับ 4 ร้อยละ 70 ขึ้นไป | ระดับ 3 ร้อยละ 50 ขึ้นไป | ระดับ 2 ร้อยละ 35 ขึ้นไป | ระดับ 1 น้อยกว่าร้อยละ 35