ทั้งหมด 19 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเท่าเทียม ในการเข้าถึงบริการ

จ.สุราษฎร์ธานี
ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 1
#อำเภอMCHวัยเรียนวัยรุ่นวัยทำงานผู้สูงอายุสิ่งแวดล้อมค่าเฉลี่ย%ระดับ
1บ้านนาสาร2303502.1743.332
2เกาะสมุย4301502.1743.332
3ท่าฉาง3301502.0040.002
4ไชยา2303402.0040.002
5เวียงสระ4301402.0040.002
6ชัยบุรี4301402.0040.002
7พระแสง2202501.8336.672
8วิภาวดี3302301.8336.672
9เคียนซา3203201.6733.331
10บ้านนาเดิม3303101.6733.331
11พนม3201401.6733.331
12คีรีรัฐนิคม2301401.6733.331
13เกาะพะงัน2203101.3326.671
14ดอนสัก3301101.3326.671
15บ้านตาขุน2103101.1723.331
16พุนพิน2201201.1723.331
17กาญจนดิษฐ์2201201.1723.331
18เมืองสุราษฎร์ธานี2301101.1723.331
19ท่าชนะ2101100.8316.671

วันที่ประมวลผล :: 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561


ระดับ 5 ร้อยละ 84 ขึ้นไป | ระดับ 4 ร้อยละ 70 ขึ้นไป | ระดับ 3 ร้อยละ 50 ขึ้นไป | ระดับ 2 ร้อยละ 35 ขึ้นไป | ระดับ 1 น้อยกว่าร้อยละ 35