ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเท่าเทียม ในการเข้าถึงบริการ

จ.พังงา
ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 1
#อำเภอMCHวัยเรียนวัยรุ่นวัยทำงานผู้สูงอายุสิ่งแวดล้อมค่าเฉลี่ย%ระดับ
1กะปง2315502.6753.333
2เกาะยาว4303502.5050.003
3ทับปุด3313502.5050.003
4ท้ายเหมือง2324402.5050.003
5ตะกั่วทุ่ง2313402.1743.332
6เมืองพังงา3301301.6733.331
7ตะกั่วป่า3113101.5030.001
8คุระบุรี1301401.5030.001

วันที่ประมวลผล :: 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561


ระดับ 5 ร้อยละ 84 ขึ้นไป | ระดับ 4 ร้อยละ 70 ขึ้นไป | ระดับ 3 ร้อยละ 50 ขึ้นไป | ระดับ 2 ร้อยละ 35 ขึ้นไป | ระดับ 1 น้อยกว่าร้อยละ 35