ทั้งหมด 23 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเท่าเทียม ในการเข้าถึงบริการ

จ.นครศรีธรรมราช
ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 1
#อำเภอMCHวัยเรียนวัยรุ่นวัยทำงานผู้สูงอายุสิ่งแวดล้อมค่าเฉลี่ย%ระดับ
1เฉลิมพระเกียรติ4413302.5050.003
2ลานสกา3203402.0040.002
3พระพรหม3303302.0040.002
4หัวไทร1113501.8336.672
5ร่อนพิบูลย์2311401.8336.672
6ทุ่งใหญ่3212301.8336.672
7นาบอน2212401.8336.672
8ทุ่งสง3214101.8336.672
9ฉวาง3301401.8336.672
10พรหมคีรี2303301.8336.672
11ท่าศาลา2111501.6733.331
12นบพิตำ3301301.6733.331
13จุฬาภรณ์3201401.6733.331
14สิชล2211401.6733.331
15ขนอม3105101.6733.331
16บางขัน3213101.6733.331
17ช้างกลาง3401101.5030.001
18ถ้ำพรรณรา2201401.5030.001
19เมืองนครศรีธรรมราช2312101.5030.001
20ชะอวด2221201.5030.001
21เชียรใหญ่2211301.5030.001
22พิปูน3202101.3326.671
23ปากพนัง2111101.0020.001

วันที่ประมวลผล :: 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561


ระดับ 5 ร้อยละ 84 ขึ้นไป | ระดับ 4 ร้อยละ 70 ขึ้นไป | ระดับ 3 ร้อยละ 50 ขึ้นไป | ระดับ 2 ร้อยละ 35 ขึ้นไป | ระดับ 1 น้อยกว่าร้อยละ 35