ทั้งหมด 23 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเท่าเทียม ในการเข้าถึงบริการ อัตราโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดี จ.นครศรีธรรมราช

X̅ จังหวัด = 82.608695652200 | SD จังหวัด =38.755338788159
#อำเภอ(A/B)*Rผลงาน
1เมืองนครศรีธรรมราช(2/2)*100100.000000000000
2ร่อนพิบูลย์(1/1)*100100.000000000000
3สิชล(1/1)*100100.000000000000
4ขนอม(1/1)*100100.000000000000
5หัวไทร(1/1)*100100.000000000000
6บางขัน(1/1)*100100.000000000000
7ถ้ำพรรณรา(1/1)*100100.000000000000
8จุฬาภรณ์(1/1)*100100.000000000000
9ช้างกลาง(1/1)*100100.000000000000
10ปากพนัง(1/1)*100100.000000000000
11ทุ่งใหญ่(1/1)*100100.000000000000
12นาบอน(1/1)*100100.000000000000
13พรหมคีรี(1/1)*100100.000000000000
14ลานสกา(1/1)*100100.000000000000
15ฉวาง(1/1)*100100.000000000000
16พิปูน(1/1)*100100.000000000000
17ชะอวด(1/1)*100100.000000000000
18ท่าศาลา(1/1)*100100.000000000000
19ทุ่งสง(1/1)*100100.000000000000
20เชียรใหญ่(0/1)*1000.000000000000
21พระพรหม(0/1)*1000.000000000000
22นบพิตำ(0/1)*1000.000000000000
23เฉลิมพระเกียรติ(0/1)*1000.000000000000