ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเท่าเทียม ในการเข้าถึงบริการ ร้อยละเด็ก3-5 ปีได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก จ.กระบี่

X̅ จังหวัด = 19.595104750000 | SD จังหวัด =14.766510834677
#อำเภอ(A/B)*Rผลงาน
1เหนือคลอง(1,184/2,241)*10052.833556000000
2เมืองกระบี่(769/3,620)*10021.243094000000
3ปลายพระยา(238/1,152)*10020.659722000000
4คลองท่อม(545/2,845)*10019.156415000000
5เขาพนม(356/2,055)*10017.323601000000
6อ่าวลึก(313/2,257)*10013.867966000000
7ลำทับ(59/899)*1006.562848000000
8เกาะลันตา(81/1,584)*1005.113636000000