ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเท่าเทียม ในการเข้าถึงบริการ ร้อยละ เด็ก 0-5 ปี ได้รับการประเมินภาวะโภชนาการ จ.กระบี่

X̅ จังหวัด = 83.444841125000 | SD จังหวัด =6.664714378010
#อำเภอ(A/B)*Rผลงาน
1คลองท่อม(4,688/5,146)*10091.099883000000
2ลำทับ(1,399/1,546)*10090.491591000000
3เมืองกระบี่(5,732/6,591)*10086.967076000000
4เขาพนม(3,233/3,724)*10086.815252000000
5ปลายพระยา(1,770/2,142)*10082.633053000000
6เหนือคลอง(3,443/4,297)*10080.125669000000
7เกาะลันตา(2,240/2,893)*10077.428275000000
8อ่าวลึก(2,782/3,864)*10071.997930000000