ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเท่าเทียม ในการเข้าถึงบริการ ร้อยละ เด็ก 9,18,30,42,60 เดือน มีพัฒนาการสงสัยล่าช้า(ครั้งแรก) จ.กระบี่

X̅ จังหวัด = 43.733168500000 | SD จังหวัด =8.357882555108
#อำเภอ(A/B)*Rผลงาน
1คลองท่อม(407/731)*10055.677155000000
2เขาพนม(297/547)*10054.296161000000
3เมืองกระบี่(408/918)*10044.444444000000
4ปลายพระยา(126/285)*10044.210526000000
5เกาะลันตา(177/404)*10043.811881000000
6อ่าวลึก(222/548)*10040.510949000000
7เหนือคลอง(229/637)*10035.949765000000
8ลำทับ(61/197)*10030.964467000000