ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเท่าเทียม ในการเข้าถึงบริการ ร้อยละ เด็ก 9,18,30,42,60 เดือน ได้รับการคัดกรอง พัฒนาการ จ.กระบี่

X̅ จังหวัด = 22.605432625000 | SD จังหวัด =1.020805788104
#อำเภอ(A/B)*Rผลงาน
1เขาพนม(547/2,271)*10024.086306000000
2อ่าวลึก(548/2,335)*10023.468951000000
3เหนือคลอง(637/2,744)*10023.214286000000
4คลองท่อม(731/3,200)*10022.843750000000
5เมืองกระบี่(918/4,095)*10022.417582000000
6เกาะลันตา(404/1,814)*10022.271224000000
7ลำทับ(197/912)*10021.600877000000
8ปลายพระยา(285/1,361)*10020.940485000000