ทั้งหมด 8 ผลลัพธ์

สถานการณ์ ความเท่าเทียม ในการเข้าถึงบริการ ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ จ.กระบี่

X̅ จังหวัด = 60.141727500000 | SD จังหวัด =21.159739803651
#อำเภอ(A/B)*Rผลงาน
1เกาะลันตา(35/41)*10085.365854000000
2เหนือคลอง(46/63)*10073.015873000000
3เขาพนม(46/65)*10070.769231000000
4อ่าวลึก(39/57)*10068.421053000000
5คลองท่อม(62/97)*10063.917526000000
6ปลายพระยา(19/31)*10061.290323000000
7เมืองกระบี่(40/101)*10039.603960000000
8ลำทับ(3/16)*10018.750000000000