ทั้งหมด 1 ผลลัพธ์

สถานการณ์(Neo-Health)

จ.สุราษฎร์ธานี
ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
#จังหวัดMCHวัยเรียนวัยรุ่นวัยทำงานผู้สูงอายุสิ่งแวดล้อมค่าเฉลี่ยระดับ
1สุราษฎร์ธานี3343533.504

วันที่ประมวลผล :: 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562


ระดับ 5 ร้อยละ 84 ขึ้นไป | ระดับ 4 ร้อยละ 70 ขึ้นไป | ระดับ 3 ร้อยละ 50 ขึ้นไป | ระดับ 2 ร้อยละ 35 ขึ้นไป | ระดับ 1 น้อยกว่าร้อยละ 35
ทั้งหมด 19 ผลลัพธ์

สถานการณ์(Neo-Health)

จ.สุราษฎร์ธานี
ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
#อำเภอระดับ
1เมืองสุราษฎร์ธานี3
2กาญจนดิษฐ์3
3ดอนสัก3
4เกาะสมุย3
5เกาะพะงัน3
6ไชยา3
7ท่าชนะ3
8คีรีรัฐนิคม4
9บ้านตาขุน4
10พนม3
11ท่าฉาง3
12บ้านนาสาร3
13บ้านนาเดิม5
14เคียนซา4
15เวียงสระ4
16พระแสง3
17พุนพิน4
18ชัยบุรี3
19วิภาวดี4

วันที่ประมวลผล :: 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562


ระดับ 5 ร้อยละ 84 ขึ้นไป | ระดับ 4 ร้อยละ 70 ขึ้นไป | ระดับ 3 ร้อยละ 50 ขึ้นไป | ระดับ 2 ร้อยละ 35 ขึ้นไป | ระดับ 1 น้อยกว่าร้อยละ 35