ทั้งหมด 1 ผลลัพธ์

สถานการณ์(Neo-Health)

จ.นครศรีธรรมราช
ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
#จังหวัดMCHวัยเรียนวัยรุ่นวัยทำงานผู้สูงอายุสิ่งแวดล้อมค่าเฉลี่ยระดับ
1นครศรีธรรมราช3343533.504

วันที่ประมวลผล :: 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562


ระดับ 5 ร้อยละ 84 ขึ้นไป | ระดับ 4 ร้อยละ 70 ขึ้นไป | ระดับ 3 ร้อยละ 50 ขึ้นไป | ระดับ 2 ร้อยละ 35 ขึ้นไป | ระดับ 1 น้อยกว่าร้อยละ 35
ทั้งหมด 23 ผลลัพธ์

สถานการณ์(Neo-Health)

จ.นครศรีธรรมราช
ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
#อำเภอระดับ
1เมืองนครศรีธรรมราช3
2พรหมคีรี3
3ลานสกา3
4ฉวาง4
5พิปูน3
6เชียรใหญ่3
7ชะอวด3
8ท่าศาลา3
9ทุ่งสง3
10นาบอน3
11ทุ่งใหญ่4
12ปากพนัง3
13ร่อนพิบูลย์3
14สิชล3
15ขนอม3
16หัวไทร4
17บางขัน3
18ถ้ำพรรณรา3
19จุฬาภรณ์3
20พระพรหม4
21นบพิตำ3
22ช้างกลาง3
23เฉลิมพระเกียรติ3

วันที่ประมวลผล :: 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562


ระดับ 5 ร้อยละ 84 ขึ้นไป | ระดับ 4 ร้อยละ 70 ขึ้นไป | ระดับ 3 ร้อยละ 50 ขึ้นไป | ระดับ 2 ร้อยละ 35 ขึ้นไป | ระดับ 1 น้อยกว่าร้อยละ 35