ทั้งหมด 1 ผลลัพธ์

สถานการณ์(Neo-Health)

จ.ระนอง Cluster สิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
#ประเด็นweight%ระดับ
1Neo-Health100.0071.004
ทั้งหมด 5 ผลลัพธ์

สถานการณ์(Neo-Health)

จ.ระนอง Cluster สิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
#ประเด็นระดับweightT-Score
1Health Literacy37042.00
2Appreciation454.00
3PHB / DHB51010.00
4PIRAB51010.00
5Empowerment555.00
 Neo-Health  10071.00

ระดับ 5 ร้อยละ 84 ขึ้นไป | ระดับ 4 ร้อยละ 70 ขึ้นไป | ระดับ 3 ร้อยละ 50 ขึ้นไป | ระดับ 2 ร้อยละ 35 ขึ้นไป | ระดับ 1 น้อยกว่าร้อยละ 35