ทั้งหมด 1 ผลลัพธ์

สถานการณ์(Neo-Health)

อ.ช้างกลาง (จ.นครศรีธรรมราช) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
#ประเด็นweight%ระดับ
1Neo-Health100.0060.003
ทั้งหมด 5 ผลลัพธ์

สถานการณ์(Neo-Health)

อ.ช้างกลาง (จ.นครศรีธรรมราช) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
#ประเด็นระดับweightT-Score
1Health Literacy37042.00
2Appreciation555.00
3PHB / DHB3106.00
4PIRAB2104.00
5Empowerment353.00
 Neo-Health  10060.00

ระดับ 5 ร้อยละ 84 ขึ้นไป | ระดับ 4 ร้อยละ 70 ขึ้นไป | ระดับ 3 ร้อยละ 50 ขึ้นไป | ระดับ 2 ร้อยละ 35 ขึ้นไป | ระดับ 1 น้อยกว่าร้อยละ 35