ทั้งหมด 1 ผลลัพธ์

สถานการณ์(Neo-Health)

อ.ทุ่งสง (จ.นครศรีธรรมราช) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
#ประเด็นweight%ระดับ
1Neo-Health100.0052.003
ทั้งหมด 5 ผลลัพธ์

สถานการณ์(Neo-Health)

อ.ทุ่งสง (จ.นครศรีธรรมราช) ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4
#ประเด็นระดับweightT-Score
1Health Literacy37042.00
2Appreciation5
3PHB / DHB3106.00
4PIRAB0100.00
5Empowerment454.00
 Neo-Health  10052.00

ระดับ 5 ร้อยละ 84 ขึ้นไป | ระดับ 4 ร้อยละ 70 ขึ้นไป | ระดับ 3 ร้อยละ 50 ขึ้นไป | ระดับ 2 ร้อยละ 35 ขึ้นไป | ระดับ 1 น้อยกว่าร้อยละ 35