ทั้งหมด 7 ผลลัพธ์

รายชื่อจังหวัด Success

การเข้าถึงระบบบริการ(HL) อัตราโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับพื้นฐาน เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#จังหวัดผลงานHL
1นครศรีธรรมราช100.00
2กระบี่100.00
3พังงา100.00
4ภูเก็ต100.00
5สุราษฎร์ธานี100.00
6ระนอง100.00
7ชุมพร100.00