ทั้งหมด 2 ผลลัพธ์

รายชื่อจังหวัด Success

cut point quality(HL) อัตราอปท. ที่ผ่านการประเมิน EHA ระดับเกียรติบัตร อย่างน้อย 1 ประเด็นงาน เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#จังหวัดผลงานHL
1ภูเก็ต38.89
2กระบี่13.11