ทั้งหมด 6 ผลลัพธ์

รายชื่อจังหวัด Risk

ความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา อัตราอปท. ที่ผ่านการประเมิน EHA ระดับพื้นฐานขึ้นไป อย่างน้อย 1 ประเด็นงาน เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#จังหวัดผลงานHL
1ภูเก็ต25.7572.22
2สุราษฎร์ธานี23.3515.33
3นครศรีธรรมราช13.9717.93
4กระบี่12.9019.67
5พังงา11.6119.61
6ชุมพร10.4314.10