ทั้งหมด 6 ผลลัพธ์

รายชื่อจังหวัด Success

ประสิทธิภาพการวิเคราะห์ HAPPEN เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#จังหวัดผลงานHL
1กระบี่5
2พังงา5
3ภูเก็ต5
4ระนอง5
5ชุมพร5
6สุราษฎร์ธานี4