ทั้งหมด 7 ผลลัพธ์

รายชื่อจังหวัด Success

Self assessment pp excellence เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#จังหวัดผลงานHL
1นครศรีธรรมราช5
2กระบี่5
3ภูเก็ต5
4สุราษฎร์ธานี5
5พังงา4
6ระนอง4
7ชุมพร4