ทั้งหมด 1 ผลลัพธ์

รายชื่อจังหวัด Risk

ความเป็นธรรมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน อัตราผู้สูงอายุติดเตียงอายุ 74 ปี เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#จังหวัดผลงานHL
1สุราษฎร์ธานี1.222.26