ทั้งหมด 7 ผลลัพธ์

รายชื่อจังหวัด Success

เข้าใจในการแก้ไขปัญหา (HL) อัตรากลุ่มติดสังคม เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#จังหวัดผลงานHL
1พังงา98.05
2กระบี่97.38
3ภูเก็ต96.59
4ระนอง96.25
5นครศรีธรรมราช95.64
6ชุมพร95.60
7สุราษฎร์ธานี94.78