ทั้งหมด 7 ผลลัพธ์

รายชื่อจังหวัด Success

ประสิทธิภาพการวิเคราะห์ HAPPEN เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#จังหวัดผลงานHL
1นครศรีธรรมราช5
2กระบี่5
3พังงา5
4ระนอง5
5ชุมพร5
6ภูเก็ต4
7สุราษฎร์ธานี4