ทั้งหมด 2 ผลลัพธ์

รายชื่อจังหวัด Risk

ความเสมอภาคทางปัญญา ด้านการแก้ไขปัญหา ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า 20 ปี มีทารกแรกคลอดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#จังหวัดผลงานHL
1นครศรีธรรมราช10.7382.28
2พังงา7.6511.57