ทั้งหมด 1 ผลลัพธ์

รายชื่อจังหวัด Risk

ความเท่าเทียมด้านเข้าถึงระบบบริการ ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า 20 ปี ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรก เมื่ออายุครรภ์ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#จังหวัดผลงานHL
1ภูเก็ต28.7062.04