ทั้งหมด 5 ผลลัพธ์

รายชื่อจังหวัด Success

ความเป็นธรรมในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ร้อยละ เด็ก 42 เดือน มีพัฒนาการสมวัย เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#จังหวัดผลงานHL
1กระบี่2.5496.35
2พังงา2.1195.99
3สุราษฎร์ธานี2.1197.25
4ภูเก็ต1.3198.52
5ระนอง0.9196.93