ทั้งหมด 3 ผลลัพธ์

รายชื่อจังหวัด Success

cut point quality(HL) ร้อยละเด็กอายุ 42 เดือน สูงดีสมส่วน เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Success)
#จังหวัดผลงานHL
1ภูเก็ต75.65
2กระบี่74.17
3พังงา74.09