ทั้งหมด 3 ผลลัพธ์

รายชื่อจังหวัด Risk

ความเท่าเทียมด้านเข้าถึงระบบบริการ ร้อยละเด็ก3-5 ปีได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก เขตสุขภาพที่ 11 ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (Risk)
#จังหวัดผลงานHL
1นครศรีธรรมราช14.0551.93
2สุราษฎร์ธานี12.0955.16
3ภูเก็ต9.1244.19